شنبه 12 اسفند 1402
خوبیه هوای سرد اینه که راحت با هــــا کردن میشه صفحه گوشی رو تمیز کرد... تابستون نمیشد... باید تف مالیش میکردم :))