سه شنبه 28 فروردین 1403
خوبیه هوای سرد اینه که راحت با هــــا کردن میشه صفحه گوشی رو تمیز کرد... تابستون نمیشد... باید تف مالیش میکردم :))