چهارشنبه 23 خرداد 1403
  بعد مثل فیلما باباش دسته چک ایناش رو در بیاره به ما بگه چه قدر برات بنویسم دست از سر دخترم برداری؟  بعد بگم عشق رو نمیشه با پول خرید ؛ من به خاطر پول عاشق نشدم! بعد لامصـــب پدرِ