پنجشنبه 03 خرداد 1403
داشتم از یه جایی رد میشدم دیدم یه پسربچه داره قلیون میکشه! بهش گفتم : ﭼﺮﺍ قــلــيون میکشی؟ﭘﻮﻟﺘﻮ ﺩﻭﺩ میکنی! برگشت گفت : ﺷﻤﺎ چرا ﻏﺬﺍ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻦ ﭘﻮﻟﺘﻮﻧﻮ ﻋﻦ ميكنين؟ :|   تاحالا اینقدر قانع نشده بودم
جوک فیسبوکی فواید قلیان
  • تعداد بازدید : 959

  • داشتم از یه جایی رد میشدم دیدم یه پسربچه داره قلیون میکشه!

    بهش گفتم : ﭼﺮﺍ قــلــيون میکشی؟ﭘﻮﻟﺘﻮ ﺩﻭﺩ میکنی!

    برگشت گفت : ﺷﻤﺎ چرا ﻏﺬﺍ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻦ ﭘﻮﻟﺘﻮﻧﻮ ﻋﻦ ميكنين؟ :|

     

    تاحالا اینقدر قانع نشده بودم  :|