شنبه 12 اسفند 1402
دیروز رفتم مغازه به یارو گفتم شیرکاکائو چنده ؟! گفت 1900 تومن :| یهو یادم اومد که عه ؛ من که عاشق آب معدنی ام !!