سه شنبه 28 فروردین 1403
یکی از افتخاراتم اینه که     تا حالا هیچ افتخاری کسب نکردم و همیشه لکه ننگی رو پیشونیه خانوادم بودم !!! بله ما اینیم :D