شنبه 12 اسفند 1402
روز انتقام نزدیکه...   یه روز میاد که یخچال میاد   در اتاقمونو هی باز میکنه و هی می بنده...!!!!!   هی باز میکنه و هی می بنده!!!!!