چهارشنبه 23 خرداد 1403
میدونین چی از 100 تا فحش بدتره؟ا. ..0 . . . . . . . . . . . 200 تا فحش   به جون خودم :D