پنجشنبه 03 خرداد 1403
آینده ای خواهم ساخت،که گذشته ام جلویش زانوبزند قرارنیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم... برعکس کسی را که دارد زندگی ام میشود آن قدرخوش بخت میکنم که به هر روزی که جای اونیستی به خودت لعنت بفرستی ....!
پستهای عاشقانه|آینده ای خواهم ساخت
  • تعداد بازدید : 1121

  • آینده ای خواهم ساخت،که گذشته ام جلویش زانوبزند

    قرارنیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم...

    برعکس کسی را که دارد زندگی ام میشود آن قدرخوش بخت میکنم که به هر روزی که جای اونیستی به خودت لعنت بفرستی ....!