چهارشنبه 23 خرداد 1403
پستهای فیسبوکی جدید دی 92 مورد داشتیم پسره با آرایش رفته بیرون خواهرش غیرتی شده زدتش . . . همه ی نوشیدنی ها در ایران، اعم از ما الشعیر و انرژی زا و آب میوه اولش که میان بازار خوبن ، ولی به
پستهای فیسبوکی جدید دی 92
 • تعداد بازدید : 4120

 • پستهای فیسبوکی جدید دی 92
  پستهای فیسبوکی جدید دی 92
  مورد داشتیم پسره با آرایش رفته بیرون
  خواهرش غیرتی شده زدتش
  .
  .
  .
  همه ی نوشیدنی ها در ایران، اعم از ما الشعیر و انرژی زا و آب میوه
  اولش که میان بازار خوبن ، ولی به مرور و به گونه ای زیر پوستی
  به مزه ی شربت اکسپکتورانت نزدیک می شن !
  .
  .
  .
  ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﺮﺩﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ, ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺗﻮ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﭽﺮﺥ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻡ .
  ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺯﯾﺮ ﺁﻻﭼﯿﻖ ﺑﺎ ۷- ۸ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ،
  ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﭼﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺟﻮﻭﻧﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ :|
  ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻪ
  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ, ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ۲ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺵ
  ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﻧﺎ … :D
  .
  .
  .

   

   

  مامان بزرگم زنگ زده بود به داداشم، شماره رو گرفته بود، هی میگفت
  ننه صدای نوارتو کم کن بفهمم چی میگی
  ننه گوشام سنگینه
  ننه صدات واضح نمیاد
  صدای نوارتو کم کن
  کنجکاو شدم ببینم چه خبره ،گوشی رو ازش گرفتم دیدم یه ساعته داره با پیشواز ایرانسل حرف میزنه
  .
  .
  .
  ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﻋﻼﯾﻘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :
  ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺍﺳﺘﯿﮏ ﺁﺑﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﺲ ﻗﺎﺭﭺ
  ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﯾﺰﻭﺗﻮ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﮔﺘﯽ ﺑﻮﻟﻮﻧﺰ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﯽ
  ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻧﺬﺭﯼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،
  ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﺎﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ ﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﺎ
  .
  .
  .
  ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻭﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ؛
  ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻦ !!
  ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
  ﺍﯾﻨﺎ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ (ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﻫﺮ) ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻥ .. !
  .
  .
  .
  ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ :ﭘﺎﺷﻮ ﺑﯿﺎ ﺷﺎﻡ ﺑﺨﻮﺭ
  - ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻡ …
  ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﺑﺎﺷﻪ ﻧﺨﻮﺭ !
  ﺩﻭﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ : ﻧﺨﻮﺭ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺠﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ !
  ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ : ﻧﺨﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭﺕ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺿﻌﻒ ﮐﻨﯽ !
  ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ : ﻧﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﮔﺸﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﯼ؛ ﺷﮑﻞ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺷﺪﯼ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯼ !..
  ﻫﻤﺶ ﻣﻨﻮ ﺩِﻕ ﺑﺪﻩ … ﺑﯿـــــــــــــﺎ ﮐﻮﻭﻭﻓﺖ ﮐﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ !.
  ینی عشق اول و اخرمه
  .
  .
  .
  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ
  ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻟﭙﺸﻮ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺟﻠﻮ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻭ ﺑﮕﻪ : ﺁﻗﺎ
  ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﺒﻮﺩ ﺷﻪ!

  نظرات
 • در قمست نظرات مشکلات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در جریان بگزارید.

 • کد امنیتی رفرش
  آخرین مطالب
 • آخرین مطالبی که به تازگی در سایت منتشر شده اند...